טופס הגשת מועמדות
אנדריי שלום,
המסלול הירוק מאפשר לכל עובד הזדמנות שווה, להגיש את מועמדותו למשרה פנויה בארגון.
הגשת מועמדות אפשרית בוותק של שנתיים, לפחות, בתפקידך הנוכחי ועמידה בדרישות התפקיד המגוייס (ראה נוהל מסלול ירוק)
  
בהצלחה רבה! 
 
  שאלון אישי למועמד
  תאריך הגשת מועמדות *
  אבקש להגיש מועמדות למשרה *
  חברה להגשת מועמדות למשרה *
   
  יש לבחור את החברה אליה אתה מגיש את המועמדות
  פרטים אישיים
  שם משפחה *
  שם פרטי *
  מספר עובד *
  תפקיד *
  חברה *
  אגף נוכחי *
  תאריך תחילת עבודה בתפקיד *
  נייד *
  רכזת/ מנהלת משאבי אנוש ביחידתי *