הרשמה למפגש הקרוב  עלות : 85 ₪ למשתתף
שם פרטי *
שם משפחה *
מקצוע *
מייל *
נייד *
הפרטים על המפגש נמצאים באירוע בפייסבוק.
הנרשמים דרך דף הרשמה זה יקבלו את כתובת המפגש יום לפני המפגש.